تأثیر انقلاب اسلامی در احیاء و تضمین حقوق شهروندی با نگاه تطبیقی به قانون اساسی مشروطه

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 1-18

10.30497/hcr.2017.75878

محمد صادق داریوند


استنادپذیری منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-22

10.30497/hcr.2018.75979

محمدامین ابریشمی راد؛ حسن شعبانی


آسیب‌شناسی سازوکار کلی اجرای احکام شعب دیوان عدالت اداری در راستای تضمین حقوق عامه

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 1-22

10.30497/hcr.2022.242608.1042

زهرا بیدار؛ عادل شیبانی؛ غلامرضا مولابیگی


مطالعه تطبیقی تدابیر نظام حقوقی ایران و عراق در مقابله با بیماری کرونا

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-22

10.30497/hcr.2022.240754.1001

محمد حسین صابریان؛ علیرضا صابریان


تقنین در شرایط اضطراری مطالعه موردی بیماری کرونا در نظام حقوقی ایران و استرالیا

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-32

10.30497/hcr.2022.240820.1009

علی جباری؛ قدرت الله رحمانی


منشأ نقض قراردادهای ورزشی فوتبال میان باشگاه‌ها و بازیکنان و اثر آن بر حقوق عامّه

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-28

10.30497/hcr.2022.243877.1064

احسان مرصوصی؛ طاهر حبیب زاده؛ ایمان حسین پور شرفشاد


نقد ممنوعیت پوشش مذهبی به عنوان حقوق بشر در فرانسه

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 7-32

10.30497/hcr.2016.75773

علی غلامی


تحول مفهوم آزادی‌های عمومی بعد از انقلاب اسلامی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 19-40

10.30497/hcr.2017.75880

حمیدرضا گرامی‌پور


مسئولیت‌های رئیس‌ جمهور در حوزه حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع؛ بررسی موردی «منشور حقوق شهروندی»

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 23-42

10.30497/hcr.2018.75980

سید محمدمهدی غمامی؛ رضا احسانی


چالش‌های قانونی و قضائی کرامت انسانی بزه‌دیده در فرایندهای کیفری

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 23-40

10.30497/hcr.2022.242444.1030

محمد داوری


آسیب شناسی زیست محیطی، فرهنگی و حقوقی - مدیریتی منطقه کشف رود مشهد

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 23-52

10.30497/hcr.2022.242679.1050

سعید سالاری؛ سید حسین هاشمی


بررسی عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص نقض حقوق بشر در بحرین

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 29-56

10.30497/hcr.2024.242967.1053

عباس شکوری؛ مهدی عباس زاده فتح آبادی


مناسبات حقوق بشر و حقوق حاکم بر تجارت در جهان؛ تلاشی برای رفع تناقض

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 33-56

10.30497/hcr.2016.75774

احمد مؤمنی‌راد


عدالت و مالیات بر کالاهای لوکس؛ مطالعه موردی خانه‌های خالی و خودروهای لوکس

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 33-58

10.30497/hcr.2022.242798.1052

حمیدرضا محبی کیا؛ سید محمدمهدی غمامی


حق «پوشش زن» و انقلاب اسلامی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 41-60

10.30497/hcr.2017.75881

ساحل گودرزی


تحلیل نسبت پترنالیسم و تحدید حقوق و آزادی‌های شهروندان در نظام حقوقی ایران

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 41-54

10.30497/hcr.2022.241649.1020

وحید حیدری


نقش دیوان عدالت اداری در حمایت از حقوق زنان

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 43-64

10.30497/hcr.2022.241184.1015

زینب عصمتی؛ حامد کرمی


بررسی آراء دیوان عدالت اداری در رفع موانع تولید و صدور مجوزها

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 53-78

10.30497/hcr.2022.242603.1041

زینب توسلی؛ زهرا خدایاری


بررسی عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاه‌های دولتی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 55-70

10.30497/hcr.2022.242606.1045

علی بهرامی


حقوق بشر اسلامی در مقایسه با حقوق بشر غربی: جهان‌شمولی یا نسبی‌گرایی تحلیلی در راستای نقد «روشنفکری دینی»

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 57-82

10.30497/hcr.2016.75775

علی‌محمد فلاح‌زاده؛ سید طه موسوی


نقد و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی نقل‌وانتقالات خودرو

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 57-88

10.30497/hcr.2024.243459.1060

ولی الله حیدرنژاد


بررسی الزامات داوری ویدئوکنفرانسی در ایران و مقایسه آن با مراکز داوری آمریکا برای حل معضل کرونا

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 59-84

10.30497/hcr.2021.76486

زینب طلابکی طرقی؛ هدایت‌اله سلطانی‌نژاد


سازمان‌های مردم نهاد، امتداد خط مردم‌سالاری دینی در برابر بوروکراسی ناشی از استبداد

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 61-86

10.30497/hcr.2017.75879

محمدامین حاکمی؛ مصطفی امانی


ظرفیت‌های فناوری حقوقی برای تضمین حقوق عامه و ارتقاء ضمانت اجرای آن

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 65-88

10.30497/hcr.2018.75982

مهدی فلاحیان؛ محمدعلی فراهانی


تأملی بر موارد نقض حقوق بشر در جمهوری فدرال آلمان

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 71-96

10.30497/hcr.2022.241706.1043

علی شکرالهی