حق «پوشش زن» و انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بوعلی سینا. همدان. ایران

چکیده


پوشش زنان همواره از آن دسته از مسائل بحث‌برانگیز جامعه امروز بوده است. اسلام در راستای سعادت فردی و جمعی انسان‌ها اقدام به صدور احکامی از جمله حجاب نموده است. حجاب شرعی زنان در اسلام برای برخی افراد قابل هضم نیست و به همین دلیل به مخالفت با آن می‌پردازند. این پژوهش در نظر دارد تا موضوع پوشش زنان را در ارتباط با مفاهیمی همچون حقوق بشر و حقوق شهروندی در جامعه ایران اسلامی بررسی نماید و به این پرسش مهم پاسخ دهد، آیا حجاب در تقابل با حقوق شهروندی و یا حقوق بشر است؟ و یا جزئی از آنها محسوب می‌شود؟ بررسی دیدگاه‌های اصالت فرد و اصالت جامعه نیز در ارتباط با حجاب مورد واکاوی قرار گرفته است و به تکمیل بحث کمک می‌کند. ارتباط حجاب و فضای مجازی نیز از مسائل به روز و مبتلابه جوامع است که بررسی آن نیز در این پژوهش به صورت مختصر مدنظر قرار گرفته است.

روش این مقاله توصیفی-کتابخانه‌ای است.

واژگان کلیدی: پوشش زن، حق شهروندی، حقوق بشر، انقلاب اسلامی، فضای مجازی.

ی.

کلیدواژه‌ها

 1. ابن منظور، محمد بن مکرم (1414ق). لسان­العرب. بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع.
 2. اسکندری، مصطفی (1389). «ماهیت و اهمیت حریم خصوصی». مجله حکومت اسلامی، سال پانزدهم، (4)، صص. 147-176.
 3. بادران، مهناز (1397). مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با عفاف و حجاب و اخلاق و عفت عمومی. تهران: روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده.

4.     باقری، ابراهیم (1386). «کرامت انسانی در اسناد حقوقی اسلام». همایش بین‌المللی امام خمینی (رحمت‌الله‌علیه) و قلمرو دین.

 1. بحرانی، یوسف بن احمد (۱۳۶۷)، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره. قم: بی‌نا.
 2. جزیری، عبدالرحمان (بی­تا). الفقه علی المذاهب الاربعه. بی‌تا: بی‌نا.
 3. جوهری، اسماعیل بن حماد (1410ق)، الصحاح ـ تاج­اللغه و صحاح­العربیه. بیروت: دارالعلم للملایین.
 4. خامنه‌ای، سیدعلی (17/12/1396)، بیانات مقام معظم رهبری: https://farsi.khamenei.ir
 5. خلیلی، مصطفی (بی­تا). «اصالت فرد یا جامعه». مجله معرفت، (126).
 6. دهخدا، علی­اکبر (1377). لغت‌نامه. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 7. روشن، محمد؛ بیرانوند، رضا و یاراحمدی، حسین (1393). «حقوق شهروندی، پیشینه و جایگاه آن در مناسبات پلیس». مجله بصیرت و تربیت اسلامی، سال یازدهم، (30)، صص. 111-138.
 8. رهنما، اکبر؛ علی­اکبرزاده آرانی، زهرا و خاری آرانی، مجید (1394). «بررسی مفهوم حجاب در متون اسلامی، جایگاه آثار و جلوه­های تربیتی آن». پژوهشنامه معارف قرآنی، سال ششم، (22)، صص. 37-54.
 9. زاهدیان، محمدحسین و صدری ارحامی، محمد (1399). «بررسی جایگاه حجاب در حقوق بشر از دیگاه نظریه جهانشمولی و نسبی­گرایی». نشریه علمی فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده، سال پانزدهم، (52)، صص. 89-105.
 10. سرخسی، محمد بن احمد (1406ق). المبسوط. بیروت: بی‌نا.
 11. سوزنچی، حسین (1385). «اصالت فرد، جامعه یا هر دو (بررسی تطبیقی آرای استاد مطهری و استاد مصباح یزدی)». مجله قبسات، سال یازدهم، (42)، صص. 41-60.
 12. شفیعی مازندرانی، سیدمحمد (1390). «چیستی حجاب اسلامی ـ معناشناسی حجاب از منظر آیات حجاب». مجله پژوهش­های فقهی، (2)، صص. 49-72.
 13. صالحی، سیدمحمد (1379). «حقوق بشر». مجله گلبرگ، (9)، صص. 28-30.
 14. طباطبایی‌ یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (۱۴۱۷-۱۴۲۰)، العروةالوثقی. قم: بی‌نا.
 15. طوسی، محمد بن حسن (1388). المبسوط فی فقه الامامیه. تهران: چاپ محمدباقر بهبودی.
 16. مالکی بروجنی، نجمه (1396). «نسبت حجاب». حقوق بشر و شهروندی، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال ششم، (13)، صص. 139-167.
 17. مجلسی، محمدباقر (1403ق). بحارالأنوار. بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
 18. مطهری، مرتضی (1378). مجموعه آثار. تهران: انتشارات صدرا.
 19. مطهری، مرتضی (1387). مسئله حجاب. تهران: انتشارات صدرا.
 20. معین، محمد (1360). فرهنگ معین. تهران: انتشارات امیرکبیر.
 21. موسوی بجنوردی، سیدمحمد و مهریزی ثانی، محمد (1392). «حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی (رحمت‌الله‌علیه)». پژوهشنامه متین، سال پانزدهم، (61)، صص. 1-24.
 22. موسوی مبلغ، سیدمحمدحسین (1386). «حجاب، حق شخصی ـ اجتماعی». فصلنامه پژوهش­های قرآنی، سال سیزدهم، (51 و 52)، صص. 123-136.
 23. نبویان، سید محمود (1386). «حق و تکلیف و تلازم آنها». نشریه معرفت فلسفی، سال پنجم، (2)، صص. 217-253.
 24. نقیبی، سیدابوالقاسم (1385). «تحلیلی بر حکم یا حق بودن حجاب». ندای صادق، (44)، صص. 1-24.
 25. هاشم­زاده هریسی، هاشم و پروینیان، فریبا (1397). «حجاب؛ احقاق یا نقض حقوق شهروندی زن». فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، سال چهارم، پاییز، (13)، صص. 107-150.