منشأ نقض قراردادهای ورزشی فوتبال میان باشگاه‌ها و بازیکنان و اثر آن بر حقوق عامّه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق ، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

2 دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ، تهران، ایران.

3 دانشکده حقوق ، دانشگاه مازندارن ، مازندران، ایران.

10.30497/hcr.2022.243877.1064

چکیده

یکی از مشکلات مهم عرصه ورزش، خسارت‌هایی است که به سبب نقض تعهّدات قراردادی و یا فسخ قراردادهای این حوزه به جامعه ورزشی، بیت‌المال و حیثیت بین‌المللی وارد می‌شود. این پژوهش قصد دارد ریشه نقض تعهدات قراردادی را بررسی کند، به ضمانت اجراهای آن بپردازد و درنهایت، به اثری که این‌گونه نقض تعهدات بر حقوق عامّه می‌گذارد، اشاره نماید. در این پژوهش سعی شده است به روش کیفی و کتابخانه‌ای، به تعریف حقوق ورزشی و قرارداد ورزشی اشاره شود و در ادامه با بررسی آثار حاکم بر قراردادهای ورزشی و منشأ نقض این‌گونه قراردادها با تمرکز بر قرارداد میان بازیکنان و باشگاه‌ها پرداخته شود و به‌صورت مطالعه موردی قرارداد استاندارد لیگ برتر انگلستان در فصل 2022-2023 بر بررسی ابعاد آن تعمیق بخشیده شود. یافته‌های این پژوهش نشان‌دهنده آن است که منشأ نقض قراردادهای ورزشی میان بازیکنان و باشگاه‌ها، گاه ناتوانی هر کدام از طرفین است و گاه خودداری آنها از انجام تعهدات قراردادی. بر اثر نقض قرارداد، خسارت‌های مختلفی اعم از مادی و معنوی به طرف مقابل وارد می‌شود که بعضاً نمود بین‌المللی دارد، همه این‌گونه خسارات، بر منافع عامّه و حقوق مادی و معنوی ایشان تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم خواهد گذاشت که به نحوی نقض حقوق شهروندی به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها