بررسی عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاه‌های دولتی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به اولویت فعالیت‌های اقتصادی و ازجمله اشتغال در سیاست‌های کلی نظام و شعارهای چند سال اخیر مقام معظم رهبری، فعالیت‌های کسب‌وکار از مهم‌ترین موضوع‌های مهم پژوهشی است. نظارت قوه قضائیه به‌عنوان یکی از اهرم‌های اساسی در اجرای قوانین، به دلیل الزام‌آوری بالاتر نسبت به سایر نظارت‌ها، نقش ویژه‌ای در راستای نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و بهبود فضای کسب‌وکار دارد. از میان نهادهای متعدد این قوه، سازمان بازرسی کل کشور با توجه به مسئولیت‌های تعیین شده در قانون اساسی در اصل 174 و دیگر قوانین عادی، ارتباط نظارتی بیشتری با دستگاه‌های اجرایی دارد. خلأهای بسیاری در امر نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر این دستگاه‌ها وجود دارد که در نتیجه می‌تواند آثار نامطلوبی بر فضای کسب‌وکارها در کشور بگذارد. بر این اساس، در این نوشتار برای ارتقاء عملکرد نظارتی سازمان بازرسی در بهبود فضای کسب‌وکارها با شناخت ظرفیت‌های نظارتی این سازمان و توصیف چالش‌های نظارتی آن، راهکارهایی که می‌تواند به ارتقاء کیفیت نظارتی این سازمان و به تبع، تسهیل فضای کسب‌وکارها منجر شود را ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

  1. خامنه‌ای، سیدعلی. وب‌گاه: https://farsi.khamenei.ir
  2. شهنازی، روح‌اله و دهقان شبانی، زهرا (1390). «بررسی تاثیر فضای کسب‌وکار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب». پژوهش‌نامه اقتصادی، (42)، صص. 161-186.
  3. عمید زنجانی، عباسعلی و موسی‌زاده، ابراهیم (1389). نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  4. مصاحبه با کارشناس سازمان بازرسی کل کشور، مورخ 13/3/1400
  5. مصاحبه با کارشناس سازمان بازرسی کل کشور، مورخ 21/2/1400