بسم الله الرحمن الرحیم

نشریه علمی «حقوق بشر و شهروندی» با هدف تولید ادبیات اسلامی و بومی در حوزه حقوق بشر به منظور ارتقاء و تحول این دانش با رویکرد اسلامی - ایرانی و پاسخ‌گویی به نیازهای کاربردی سازمان‌ها و نهادهای مربوطه در زمینه‌های تخصصی منتشر می‌شود.

مقاله پژوهشی

منشأ نقض قراردادهای ورزشی فوتبال میان باشگاه‌ها و بازیکنان و اثر آن بر حقوق عامّه

صفحه 1-28

10.30497/hcr.2022.243877.1064

احسان مرصوصی؛ طاهر حبیب زاده؛ ایمان حسین پور شرفشاد


بررسی عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص نقض حقوق بشر در بحرین

صفحه 29-56

10.30497/hcr.2024.242967.1053

عباس شکوری؛ مهدی عباس زاده فتح آبادی


نقد و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی نقل‌وانتقالات خودرو

صفحه 57-88

10.30497/hcr.2024.243459.1060

ولی الله حیدرنژاد


اصول و قواعد حقوقی حاکم بر حقوق شهروندی در فضای سایبر

صفحه 89-108

10.30497/hcr.2023.243779.1063

محمد خورشیدی اطهر


سازوکارهای مبارزه با فساد و صیانت از حقوق عامه در فدراسیون فوتبال

صفحه 109-134

10.30497/hcr.2024.243638.1062

سیدعلی میرلوحی؛ انیس اسدی


 

تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 66
تعداد نویسندگان 96
تعداد مشاهده مقاله 10,253
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5,605
نسبت مشاهده بر مقاله 155.35
نسبت دریافت فایل بر مقاله 84.92
تعداد مقالات ارسال شده 98
تعداد مقالات رد شده 11
تعداد مقالات پذیرفته شده 47
درصد پذیرش 48
حداکثر زمان پذیرش (روز) 173
تعداد پایگا‌ه‌های نمایه شده 0
تعداد داوران 6
صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه

ابر واژگان