سازوکارهای مبارزه با فساد و صیانت از حقوق عامه در فدراسیون فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه امام صادق ع ،تهران،ایران

2 دانشگاه امام صادق علیه السلام

10.30497/hcr.2024.243638.1062

چکیده

انقلاب اسلامی با این نگرش که طبق عدالت پیش خواهد رفت، و ضداخلاقی و ضدانسانی عمل نخواهد کرد، به بار نشسته ‌است؛ بااین‌وجود هنوز هم با باندهای سوءاستفاده‌کننده از اموال عمومی مواجه می‌شویم که با ارزش‌ها و معیارهایی است که انقلاب اسلامی با تکیه ‌بر آن به پیروزی رسیده ‌است مغایرت دارد. وجود این تضادها بررسی عوامل ایجاد فساد در فوتبال را ضروری می‌سازد، البته که آشکار کردن عوامل و مصادیق فساد در ورزش نباید به این‌معنا باشد که فساد در حال گسترش است و نمی‌توان با آن به مبارزه پرداخت؛ بلکه بدین‌معناست که با توجه به اینکه یکی از عوامل عدم توسعه‌یافتگی در کشور، وجود فساد و فقدان شفافیت است، باید با بررسی عوامل با آنها برخورد شده تا توسعه را نیز به‌دنبال خود داشته باشد. اگر بتوانیم از فساد تعریفی واضح ارائه دهیم و عوامل مؤثر در شکل‌گیری این پدیده را در فوتبال شناسایی نماییم، قاعدتاً می‌توانیم راهکارهای بازدارنده و نحوه مبارزه با این معضل را دریابیم. در این نوشتار با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به ریشه‌شناسی و سپس اقدامات اجرایی جهت جلوگیری از فساد در فوتبال ایران پرداخته می‌شود. نمونه‌هایی از فساد را می‌توان کمابیش در هر سازمانی دید، سازمان‌های ورزشی نیز با توجه به مسئولیت مهمی که در امر توسعه ورزش و تأمین سلامت مردم دارند، آسیب‌هایی برآمده از فساد، می‌تواند تأثیر عمیق‌تری بر آنها بگذارد. یکی از سازمان‌های غیررسمی و حساس در زمینه فوتبال، فدراسیون فوتبال می‌باشد، ازآنجا‌که امور مربوط به آن، مورد علاقه اقشار مختلف بالاخص قشر جوان می‌باشد، توجه به مقوله فساد در این فدراسیون ضروری است. باید مبارزه با فساد صورت گیرد تا از تشدید آسیب‌ها در آینده پیشگیری شود.

کلیدواژه‌ها