دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-156 

مقاله پژوهشی

نقد ممنوعیت پوشش مذهبی به عنوان حقوق بشر در فرانسه

صفحه 7-32

10.30497/hcr.2016.75773

علی غلامی


مناسبات حقوق بشر و حقوق حاکم بر تجارت در جهان؛ تلاشی برای رفع تناقض

صفحه 33-56

10.30497/hcr.2016.75774

احمد مؤمنی‌راد


حقوق بشر اسلامی در مقایسه با حقوق بشر غربی: جهان‌شمولی یا نسبی‌گرایی تحلیلی در راستای نقد «روشنفکری دینی»

صفحه 57-82

10.30497/hcr.2016.75775

علی‌محمد فلاح‌زاده؛ سید طه موسوی


آیا حقوق بشر اخلاقاً جهان‌شمول است؟ (نقد مبانی اخلاقی حقوق بشرِ جهان‌شمول)

صفحه 83-104

10.30497/hcr.2016.75776

سلمان عمرانی


چالش حقوق بشر و شورای امنیت در چارچوب نظام مسئولیت

صفحه 105-124

10.30497/hcr.2016.75777

حسین خلف‌رضایی


بازخوانی حقوق بشر از منظر نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی؛ رویکرد فرهنگی

صفحه 123-156

10.30497/hcr.2016.75778

مجید عباسی؛ بهنام سرخیل